Ve Vyškově vzniklo unikátní chráněné bydlení, nabídne zázemí lidem, kteří potřebují pomoc druhé osoby

4. dubna 2016

Sdílejte s přáteli

Habrovanský zámek poskytuje od začátku dubna sociální službu - Chráněné bydlení pro tělesně postižené, se sídlem na ulici 9. května ve Vyškově. Nově vybudované Chráněné bydlení Vyškov nabídne zázemí 12 uživatelům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Celé zařízení je bezbariérové a přizpůsobené i pro uživatele s vyšší mírou podpory.

„Bydlení je koncipováno jako 2 domácnosti po 6 uživatelích. Cílovou skupinou, pro které je tato nová sociální služba určena jsou dospělé osoby s tělesným postižením. Právě touto specifikací cílové skupiny je toto nové zařízení jedinečné nejen v JMK, ale i v ČR. Významným efektem celého projektu bylo i vytvoření 11 nových pracovních míst ve Vyškově. Provoz byl zahájen 1. dubna 2016 přijetím nových uživatelů. O správnosti celého projektu svědčí i 4 násobný převis poptávky zájemců o tuto sociální službu než kolik bylo možné přijmout,“uvedl Roman Celý, náměstek hejtmana JMK.

Zařízení je v souladu s moderními trendy v sociálních službách a jeho vznik je zakotven ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v JMK a také v Základní síti sociálních služeb v JMK.

Historie projektu

V roce 2011 vedení kraje rozhodlo o vybudování chráněného bydlení ve Vyškově pro tělesně postižené občany, kterým nevyhovuje ústavní péče. Již koncem roku 2011 Zastupitelstvo schválilo přidělení finančních prostředků pro tento účel. Souběžně probíhala směna majetku mezi JMK a městem Vyškovem. Tímto procesem získala p.o. Habrovanský zámek vhodný prostor pro výstavbu chráněného bydlení. Po přípravných a projekčních pracích byla v roce 2014 zahájena demolice starého objektu bývalých jeslí a v roce 2015 započala vlastní výstavba. Objekt byl dokončen a zkolaudován v prosinci 2015. V 1. čtvrtletí bylo dokončeno vybavení objektu vnitřním vybavením. Výstavba CHB stála 19 835 537 Kč v investicích a 1 491 000 Kč neinvestičních prostředků. Celkem stálo pořízení CHB Vyškov 21.537.537 Kč

Zdroj: KDU-ČSL

4. dubna 2016

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru