Pracujícím rodičům malých dětí se uleví, v péči jim mohou pomoci tzv. mikrojesle.

4. dubna 2016

Sdílejte s přáteli

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. „Výzva nabízí možnost budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti. Tato zařízení umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních,“ uvedl Roman Celý, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Výčet podporovaných aktivit:

· vybudování mikrojeslí

 · provozování mikrojeslí

· vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

· spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“

Žadatelem mohou být obce, organizace zřizované obcemi nebo nestátní neziskové organizace. Příjem žádostí začne 16.5.2016 a potrvá až do 6.6.2016. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK , maximálně pak 2 000 000 CZK. V době realizace projektu bude povinností příjemce mít uzavřeny smlouvy s rodiči o poskytování služeb péče o děti; rodiče předloží potvrzení o tom, že jsou pracovně aktivní nebo práci hledají, nebo se na výkon pracovní činnosti připravují.

 „Je potřeba, aby žadatelé měli dostatečné množství informací, proto se bude 12. 4. 2016 konat seminář v Brně, v centru Kociánka. Délka realizace projektu je maximálně 36 měsíců, s tím že maximálně 6 měsíců lze vyčlenit na vybudování a maximálně 30 měsíců na provoz,“dodal náměstek Celý.

Více informací k semináři je možné najít na stránkách www.esfcr. Program semináře bude zaměřený zejména na podávání praktických informací a poměrně velká část programu bude věnována zodpovídání dotazů žadatelů, případně je možné se obracet e-mailem na mikrojesle@mpsv.cz, nebo telefonicky na tel.: 221 922 912.

4. dubna 2016

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru