Nekončící příběh dálnice D43

3. dubna 2017

Sdílejte s přáteli

Příprava severního úseku dálnice D43 se rozjíždí, zatímco pro potřeby jižního úseku byla již vloni zadána územní studie, která má prověřit nejvhodnější trasu včetně dopadu vlivu na životní prostředí. Ve čtvrtek 30. března 2017 se uskutečnilo jednání s dotčenými organizacemi k urychlení výstavby dálnice D 43 Brno – Moravská Třebová. Svolal jej poslanec za KDU-ČSL a místopředseda podvýboru pro dopravu Jaroslav Klaška, s podporou senátorky Jaromíry Vítkové a krajského zastupitele Antonína Tesaříka.

„Brno je úspěšnou, dynamicky se rozvíjející metropolí. Byl bych velmi rád, kdyby město Brno využilo tuto druhou šanci a spolupracovalo na tvorbě a dokončení územní studie a tím projevilo svou vstřícnost ke svým regionům“, řekl při setkání místopředseda podvýboru pro dopravu Jaroslav Klaška.
Po představení aktuálního stavu a po diskusi se účastníci jednání shodli na potřebnosti této dálnice. Shodli se, pro její přípravu, na účelnosti jejího rozdělení na tzv. severní část (Kuřim – Moravská Třebová – dálnice D 35) a jižní část (Kuřim – Brno – dálnice D1).

„Dálnice je nutná, přeje si ji celý okres Blansko, její obyvatelé, obce i podnikatelé“, zdůraznila senátorka Vítková. Pro severní část začíná Ministerstvo dopravy rozbíhat přípravu. Pro jižní části část zadal Jihomoravský kraj územní studii, která vyhodnotí nejvhodnější trasu, možné vlivy stavby na životní prostředí, zejm. na hluk a imise. „Studie bude hotova k projednání v srpnu příštího roku“, uvedl na jednání náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Martin Maleček.

Přítomní zástupci města Brna informovali ostatní přítomné o názorech a probíhající diskusi ve městě Brně a jeho městských částech. K tomu Filip Chvátal, předseda komise pro strategické plánování Rady městské části Brno-střed, dodal: „Město Brno musí názory městských částí reflektovat.“
Na jednání byli přítomni zástupci Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, Jihomoravského kraje, Generálního ředitelství a závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic, projekční kanceláře PK Ossendorf, Magistrátu města Brna, městské části Brno-střed.
 

Autor: Ing. arch. Jaroslav Klaška, Ing. Jaromíra Vítková

3. dubna 2017

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru