Ministr zemědělství Marian Jurečka a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý v pátek 8. dubna navštívili Blanensko a Boskovicko.

8. dubna 2016

Sdílejte s přáteli

Návštěvu zahájil ministr zemědělství besedou se studenty oboru veterinář na VOŠ a SŠ v Boskovicích. Zásadním tématem následné diskuse byl nejen význam jejich oboru, ale řeč se svedla hlavně k otázkám výroby potravin. "Česká republika patří a v následujících letech bude patřit k 15 až 20 zemím světa s nejlepšími podmínkami pro zemědělství. Máte šanci být uplatnitelní na trhu práce, " sdělil studentům ministr Jurečka. Dále hovořil o nesoběstačnosti ČR v oblasti živočišné výroby a snaze Ministerstva zemědělství nabízet prvovýrobcům nástroje, které by jim pomohly rozvíjet nebo založit udržitelné hospodaření. "Naším cílem je maximálně využitelný hospodářský efekt země," doplnil ministr Jurečka. Celou diskusi sledoval i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, který mistra ještě doplnil o informace z tohoto kraje."Jako zásadní z hlediska udržení zaměstnanosti a soběstačnosti České republiky vidíme systematickou podporu prvovýrobců a zpracovatelů zemědělských produktů. Je třeba tuto záležitost znovu otevřít ve vedení Jihomoravského kraje i s ohledem na to, že JMK spravuje více než 250 příspěvkových organizací a téměř každá z nich potraviny nakupuje," řekl Roman Celý.

Další zastávkou byl Městský úřad v Boskovicích, kde se konal Seminář sociální podnikání v praxi, ten byl pod záštitou náměstka Celého. Následně zavítal ministr do zdejšího středního podniku Zeas a.s. Lysice, kde hovořil s vedením společnosti o ekonomice provozu, problematice odbytu produkce a prohlédl si kravín a bioplynovou stanici, u které ocenil že spotřebovává odpadní produkty výroby přímo v místě jejich vzniku.

Poslední zastávkou návštěvy Boskovicka byl pracovní oběd s MAS Moravský kras ve Sloupě na Moravě. "Ministerstvo zemědělství hodlá v následujícím období vyvíjet větší tlak na obnovu biodiverzity krajiny. Úvahy rezortu se významně zaměřují směrem k hospodaření s vodou", uvedl Jurečka. Vyzval ke sledování a využívání dotačních titulů, které jsou vypisovány v průběhu celého roku a cílí na zemědělce, potravináře, hospodaření v lesích, ale také na obnovu kulturního dědictví na venkově. V diskusi se zástupci MAS Moravský kras Jurečka vysvětlil, proč ministerstvo plánuje uzákonit zvýšení zdanění při odběru podzemních vod, které je trnem v oku právě obcím, které mají své vodovody napojeny na podzemní zdroje."Zvýšení ceny za odběr podzemních vod má motivovat firmy, aby využívaly přednostně povrchové vody, které jsou snadněji obnovitelné," vysvětlil Jurečka.

"Jsem velmi rád, že můžeme s ministrem Jurečkou společně diskutovat zejména tak palčivé otázky jako je problematika sucha a bleskových povodní, zásobování pitnou vodou, podporu činnosti dobrovolných hasičů a dalších spolků v obcích," dodal náměstek Celý.

Svou návštěvu uzavřel ministr Jurečka poděkováním skrze starostu SDH okresu Blansko Mgr. Milana Vykydala za činnost dobrovolných jednotek obcí při zvládání lesních požárů v loňském mimořádně suchém roce.

8. dubna 2016

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru