Jihomoravský kraj dá mimořádnou finanční podporu nestátním neziskovým organizacím. Milióny půjdou na poskytování sociálních služeb.

18. dubna 2016

Sdílejte s přáteli

V roce 2015 došlo k významné změně ve správě systému sociálních služeb, spočívající mimo jiné v přesunu odpovědnosti za financování sociálních služeb a dalších kompetencí na kraje. Znamená to, že kraje a Hlavní město Praha mají povinnost poskytovat finanční podporu pro poskytovatele sociálních služeb v souladu s pravidly Evropské unie. Aby se nejednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je nutné financovat sociální služby formou vyrovnávací platby.

„Mimo dotace ze státního rozpočtu podporuje Jihomoravský kraj v souladu se zákonem o sociálních službách, poskytování sociálních služeb také finančními prostředky z vlastních příjmů, tj. z rozpočtu kraje. Mimořádná finanční podpora je určena nestátním neziskovým organizacím (NNO) poskytujícím sociální služby v Jihomoravském kraji, které nemohou pokrýt z jiných zdrojů jako je tomu u poskytovatelů, jimiž jsou územně samosprávní celky, jimi zřizované organizace a obchodní společnosti generující zisk. Tímto způsobem takto podporujeme neziskový sektor, který řeší potřeby občanů v nepříznivých sociálních situacích“, uvedl Roman Celý, náměstek Jihomoravského kraje.

Dofinancování z finančních prostředků kraje v pokračujícím dotačním řízení se nevztahuje na poskytovatele sociálních služeb, kteří v dotačním řízení žádost o dotaci nepodali či nesplnili podmínky pro přiznání finanční podpory. Hranice pro výpočet dorovnání finanční podpory byla stanovena dle Pravidel řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, a to v souladu se stanovenou hodnotou finanční podpory na jeden úvazek pracovníka v přímé péči měsíčně, se zohledněním stanoveného procentního spolufinancování ze strany obcí. Navrhovaná finanční podpora se týká 263 služeb. Celkem jde o částku 36 640 900,- Kč.

Poskytovatel

Vybraný druh služby, který je JMK finančně podpořen, např.:

Finanční podpora

AGAPO, o.p.s., Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s., Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s., Diecézní charita Brno, DOTYK II, o.p.s., Liga vozíčkářů a další.

Sociální rehabilitace

Cca 1 742 700,-Kč

Armáda spásy v ČR, z.s., Diecézní charita Brno, Charita Kyjov, Petrov - občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, RATOLEST BRNO, občanské sdružení a další.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Cca 1 129 100,-Kč

Diecézní charita Brno,

Nízkoprahová denní centra

Cca 357 200,- Kč

Armáda spásy v ČR, z.s., Diecézní charita Brno, Romodrom o.p.s. Společenství Romů na Moravě, Romano jekhetaniben pre Morava, Společnost Podané ruce o.p.s.,

Terénní programy

Cca 623 200,-Kč

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s., DOTYK II, o.p.s., Slezská diakonie

Raná péče

Cca 153 000,-Kč

Zdislava Veselí, o.p.s., Slezská diakonie, REMEDIA PLUS o.p.s., Pečovatelská služba Homediss, o.p.s., ParaCENTRUM Fenix, Oblastní charita Vyškov, Maltézská pomoc, o.p.s., Liga vozíčkářů, Charita Veselí nad Moravou a další.

Osobní asistence

3 396 000,-Kč

Unie neslyšících Brno, o.s., TyfloCentrum Brno, o.p.s., Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. městská organizace Brno, Společnost Podané ruce o.p.s., SOZE, Sdružení Práh, Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s., Persefona o.s. ParaCENTRUM Fenix a další.

Odborné sociální poradenství

Cca 1 171 300,-Kč

Betanie - křesťanská pomoc, z. ú., Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s., Diakonie ČCE - středisko v Brně, Diecézní charita Brno, Charita Kyjov, Charita Veselí nad Moravou, NADĚJE, Nazaria, o.p.s. a další.

Pečovatelská služba

Cca 6 019 700,-Kč

TRIADA - Poradenské centrum, o.s., Teen Challenge International ČR, SPONDEA , o.p.s., SOZE, Sdružení "Piafa" ve Vyškově, RATOLEST BRNO, občanské sdružení, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva a další.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cca 922 300,-Kč

Zdislava Veselí, o.p.s., Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s., Sdružení VELETA, o.s., Ruka pro život o.p.s., Ruka pro život o.p.s., REMEDIA PLUS o.p.s., NADĚJE, Charita Veselí nad Moravou a další.

Denní stacionáře

Cca 2 028 800,-Kč

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s., Česká unie neslyšících, Maltézská pomoc, o.p.s., ParaCENTRUM Fenix, REMEDIA PLUS o.p.s., Sdružení "Piafa" ve Vyškově, Spolek neslyšících Břeclav, o.s. a další

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Cca: 764 300,-Kč

 

Mezi další podpořené služby patří: Další podpořené služby: Tlumočnické služby, Centra denních služeb, Krizová pomoc, Sociálně terapeutické dílny, Odlehčovací služby, Kontaktní centra, Telefonická krizová pomoc, Sociálně terapeutické dílny, Azylové domy, Týdenní stacionáře, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domy na půl cesty, Odlehčovací služby a další.

Zdroj: KDU-ČSL

18. dubna 2016

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru