Dočkáme se nových cyklotras? Rada Jihomoravského kraje o tom rozhodne v nejbližších dnech.

21. března 2016

Sdílejte s přáteli

Jihomoravský kraj vyhlásil v úvodu roku Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016“, ten byl uzavřen na konci února. Žadatelem mohla být obec, mikroregion nebo jiná právnická osoba, která má ve vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu stezku pro cyklisty, stezku pro chodce a cyklisty nebo cyklistickou trasu nebo jí svědčí jiný právní vztah.

„Žadatel měl šanci žádat o přidělení finančních prostředků např. na realizaci nových cyklostezek, na budování doprovodné infrastruktury, na půjčovnu a úschovnu kol ve vybraných železničních stanicích kraje, na značení cyklotras anebo také na projektovou dokumentaci. Celkově jsme na to pro tento rok vyčlenili 13 mil. Kč,“ uvedl Roman Celý, náměstek hejtmana JMK.

Objem financí bude v průběhu roku rozdělen postupně, a to ve třech kolech. Po ukončení 1. kola bylo Jihomoravskému kraji doručeno celkem 8 žádostí.  Celková výše požadavků o dotaci je cca 8,5 mil. Kč

Příjemce dotace

Předpokládané celkové náklady

Požadovaná podpora      

Konečná podpora            

Předmět žádosti

Délka         

(v Kč)

(v Kč)

(v %)

(v Kč)

(v m)

Mendelova univerzita v Brně

5 064 575,00

2 000 000,00

39,49

2 000 000,00

 

Oprava části cyklotrasy č. 507 - Šíbrnka

2 127

Obec Moravský Písek

2 496 000,00

1 497 600,00

60,00

1 497 600,00

Cyklotrasa Moravský Písek - Veselí nad Moravou

557

Mikroregion Ždánicko,   

18 001 934,00

1 816 467,00

10,09

1 816 467,00

Cyklostezka Ždánicko -3.etapa

3 047

Jitřenka Bučovice z.s,

151 000,00

90 000,00

59,60

90 000,00

Odpočívadlo u Nevojáku

 

Město Rousínov,           

84 000,00

50 400,00

60,00

50 400,00

Stojany na kola 

 

MAS Strážnicko, z.s.

2 116 755,00

1 270 053,00

60,00

1 270 053,00

Cykloresort Strážnicko

 

Město Blansko

3 025 000,00

1 742 400,00

57,60

1 637 570,00

Stezka pro chodce a cyklisty na sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část B

270

Mikroregion Čebínka

146874

88000

59,92

88000

Mobiliář k cyklostezkám Mikroregionu Čebínka

 

 

Roman Celý: V kraji musí být bezpečné, čisté a udržované cyklistické komunikace a lyžařské tratě

Na konci února skončila rovněž lhůta pro podávání žádostí o dotace v programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016“

Tento dotační program byl zaměřen na průběžné udržování čistoty a bezpečnosti na komunikacích určených pro nemotorovou dopravu a na úpravu běžeckých lyžařských tratí na území Jihomoravského kraje, včetně drobných oprav povrchu těchto komunikací, na údržbu a drobné opravy odpočívek a značení. I zde byla žadatelem obec, mikroregion nebo jiná právnická osoba na území Jihomoravského kraje, která má ve vlastnictví nebo v pronájmu min. po celý rok 2016 cyklistické komunikace nebo realizovaly aktivitu, na základě které byly vybudovány předmětné komunikace nebo upraven povrch komunikace a dále právnická osoba, která má ve vlastnictví, v pronájmu nebo jim svědčí jiný právní vztah min. po celý rok 2016 k běžecké lyžařské trati (stopě).

„Na realizaci programu byla vyčleněna částka 2 mil. Kč a ve lhůtě, která tomu byla určena, bylo Jihomoravskému kraji doručeno celkem 38 žádostí, které dohromady představují finanční podporu v celkové výši 2.330.885,- Kč. Vzhledem k tomu, o jaké žádosti jde, budeme navrhovat, aby bylo vyhověno všem žadatelům a částka na dotaci byla navýšena o 330 885,- Kč,“ uvedl Roman Celý, náměstek JMK, který dále dodal, že k navýšení dotace se rozhodl hlavně z toho důvodu, že nelze ze seznamu žadatelů vyjmout jediného, všude je nutné, aby byla zaručena bezpečnost a spolehlivost všech tratí. Celkem se totiž jedná o délku cca 270 km.

21. března 2016

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru