Spokojený senior = výsledek dobrého přístupu kraje

Problematika stárnutí se postupně dotýká každého z nás. Populace stárne a mění se i pohled na dnešní seniory, kteří se ocitají v ne vždy přívětivém prostředí. Základním problémem je ztráta partnera s následným osamocením a určitou izolací. Senioři pak řeší sociální problémy, jako jsou bydlení, finance, zdravotní stav a rodinné vztahy.

Co s tím uděláme?

 • Zavedeme komunitní bydlení a v nevyužívaných budovách, které jsou v majetku JMK, prosadíme tzv. malometrážní byty.
 • Posílíme cenově dostupné sociální služby pro seniory.
 • Budeme podporovat vícegenerační bydlení.
 • Podpoříme inovativní projekty, které budou zaměřené na zaměstnávání starších osob a seniorů.
 • Zavedeme alternativní způsoby dopravy pro seniory, budeme vytvářet podmínky pro odstraňování bariér v kraji – zajištění přepravních potřeb pro osoby s tělesným postižením a pro seniory – nízkopodlažní vozidla a autobusy, bezbariérově upravené zastávky, budování bezbariérových úřadů a veřejných prostranství měst a obcí.
 • Budeme pokračovat ve zkvalitnění nabídky Senior Pasů.
 • Chceme podporovat projekty, které budou seniorům umožňovat jejich setkávání a navazování vztahů.
 • I nadále budeme podporovat zvyšování počítačové i finanční gramotnosti a prevenční programy proti „Šmejdům“ a dalším klamavým internetovým „nabídkám“.
 • Budeme pokračovat v podpoře projektů domácí ošetřovatelské péče.
 • Podpoříme neziskové organizace pracující se seniory a dobrovolnické programy pro tuto věkovou kategorii.
 • Zaměříme se na podporu a rozvoj takových služeb, které umožní lidem zůstávat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 • Posílíme pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživých dluzích – rozšíříme dluhové poradenství a podpoříme rozvoj finanční gramotnosti občanů Jihomoravského kraje.

Naši kandidáti

1
Ing. Roman Celý, DiS
náměstek hejtmana
2
Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana
5
6
Mgr. Richard Zemánek
předseda výb. pro reg. rozvoj

Podívejte se na naše další kandidáty


Sdílejte s přáteli

Nahoru