Spokojený pacient = kvalitní lékařská péče

V našem kraji je 16 větších nemocnic, z toho přímo pod správou JMK je jich 9. Každá z nich se potýká s nedostatkem personálu a přístrojového vybavení. Abychom zachovali kvalitní péči, je potřeba efektivně strukturovat zdravotní péči v jednotlivých nemocnicích a motivovat lékaře i zdravotní sestry. Nemocniční lůžka navíc neslouží jen svému účelu, ale při nedostatku záchytných stanic je často blokují lidé pod vlivem alkoholu a návykových látek.

Co s tím uděláme?

 • Zasadíme se o zlepšení pracovních a finančních podmínek lékařů a sester v krajem zřizovaných nemocnicích. Zachováme stávající rozsah lékařské služby první pomoci, včetně zubní pohotovosti.
 • Podrobíme revizi systém Záchranné zdravotnické služby JMK s vyhodnocením dosavadní funkce nové koncepce a prosadíme zlepšení její dostupnosti i v odlehlých oblastech kraje včetně pracovních podmínek jejích zaměstnanců.
 • Opilci na krizová lůžka nemocnic nepatří. Po důkladné analýze zvážíme zřízení další protialkoholní stanici pro východní oblast kraje (Hodonínsko, Břeclavsko).
 • Zajistíme lepší provázanost v poskytování odborné lékařské péče na různých úrovních, zvláště mezi krajskými a fakultními nemocnicemi a ambulancemi. Obnovíme činnost okresních a krajských odborníků v jednotlivých oborech poskytované péče.
 • Budeme i nadále podporovat mobilní hospicovou péči a nově zřídíme vůbec první oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče v Jihomoravském kraji.
 • Podpoříme zřizování a další rozvoj center duševního zdraví.
 • Populace v našem kraji stárne, proto udržíme minimálně stávající počet lůžek v krajských nemocnicích s tím, že část „akutních“ lůžek bude sloužit následné, případně specializované péči.
 • Budeme dále podporovat činnost neziskových organizací v oblasti zdravotnictví, např. ČČK, Charita a pacientské organizace.
 • Podpoříme střední zdravotnické školy a vyšší odborné zdravotnické školy v přípravě zdravotních sester.
 • Budeme prosazovat zavedení společných nákupů léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a služeb do krajských nemocnic za účelem snížení nákladů a podpory specializace nemocnic.
 • Podpoříme a posílíme projekt „Zdravý kraj“ v tvorbě zdravého životního prostředí krajiny venkova, obnovou alejí a zeleně. Ve spolupráci s Policií ČR také podpoříme výchovu mládeže na školách ke snížení negativních společenských jevů (drogy, alkohol, kouření, bezpečnost v kyberprostoru).
 • Podpoříme rozvoj lázeňství a rehabilitační péče.

Naši kandidáti

1
Ing. Roman Celý, DiS
náměstek hejtmana
2
Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana
5
6
Mgr. Richard Zemánek
předseda výb. pro reg. rozvoj

Podívejte se na naše další kandidáty


Sdílejte s přáteli

Nahoru