Regionální rozvoj, venkov a životní prostředí jako výkladní skříň jihomoravského kraje

Klíčem k tomu, aby se „tu dobře žilo“, je správné nastavení rozvoje celého kraje, tzn. jednotlivých regionů, měst a obcí. K rozvoji celého kraje je nutné přistupovat jako správný hospodář, jinak nastane slabá socioekonomická situace, která znamená vysokou nezaměstnanost, úbytek obyvatelstva, stárnutí populace a nízkou podnikatelskou aktivitu. Je nutné najít nové využití pro opuštěné areály a objekty v regionu a nebát se spolupráce v přeshraničních projektech. Regionální rozvoj lze ale správně uchopit jen v tom momentě, když hospodář pečlivě volí kroky při údržbě krajiny, vnímá potřeby občanů a snaží se o dobrou koordinaci všech dalších potřeb na celém území.

Co s tím uděláme?

 • Navrhneme navýšení finančních prostředků do programu obnovy venkova.
 • Podpoříme aktivity MAS (místní akční skupiny), které tvoří zástupci samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru a kteří jsou nositelem strategie pro dané území.
 • Budeme podporovat hospodářsky slabé regiony (Hodonín, Znojmo, Blansko a další).
 • Zajistíme podporu pro inovativní podnikatelské záměry v regionech.
 • Zavedeme konkrétní postupy, které povedou k znovuobnovení funkčnosti opuštěných budov a areálů.
 • Podpoříme vznik komunitních center v jednotlivých lokalitách. Podpoříme střediska volného času a organizace pracující s mládeží.
 • Budeme důrazně prosazovat ekologizaci průmyslových zón a zaměříme se na zachování krajinného rázu JMK. Prosadíme ekologizaci stávající, ale i nově budované výstavby (např. formou zelených střech, štěrkových trávníků, atd.).
 • Prosadíme realizaci tzv. Jihomoravského environmentálního centra, které bude soustředit všechny typické atributy jižní Moravy. Zážitky, zábava, inspirace a poučení pro děti, rodiny, seniory, ale i MŠ a ZŠ, neziskové organizace a další, nejen z JMK.
 • Budeme podporovat rozvoj měst a obcí v jejich soběstačnosti (kanalizace, ČOV, voda, atd.), podpoříme stavby protipovodňové ochrany a další projekty, které pomohou zadržet vodu v krajině.
 • Podpoříme obce pří přípravě projektů a žádostí o finanční podporu ze státních i evropských zdrojů. Podpoříme dobudování účinných protipovodňových opatření v rámci celého kraje.
 • Budeme usilovat o podporu tzv. sociálních podniků.
 • Podpoříme obce pří přípravě projektů a žádostí o finanční podporu ze státních i evropských zdrojů.
 • Budeme pokračovat v rozvíjení sítě jihomoravských cyklostezek.

Naši kandidáti

1
Ing. Roman Celý, DiS
náměstek hejtmana
2
Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana
5
6
Mgr. Richard Zemánek
předseda výb. pro reg. rozvoj

Podívejte se na naše další kandidáty


Sdílejte s přáteli

Nahoru