Staráme se o Jižní Moravu

K přečtení našeho programu nepotřebujete lupu ani spoustu času. Kráčíme stejným směrem jako vy, jde nám o bezpečný a soběstačný kraj s příznivou budoucností – o region, kde se dobře žije. V našem programu není prostor pro lhostejnost a povrchní sliby. Naše postoje a názory stavíme na základech tradiční strany a dlouhodobém působení na celé jižní Moravě. Vytvořili jsme fungující projekty pro rodiny s dětmi a pro seniory. Podporujeme neziskové organizace a kulturu, naše síly soustřeďujeme na problematiku života na venkově.

Jaký je cíl našeho programu?

Už 16 let se aktivně podílíme na chodu fungujícího a prosperujícího kraje. Naší dobrou vizitkou je, že jižní Morava je výkladní skříní tradic, solidarity a dobře vedené ekonomiky. Chceme pokračovat v rozvíjení (krajem) poskytovaných služeb. V našem programu najdete cíle ke kvalitní a dostupné zdravotní péči. Chceme pokračovat ve výstavbě a rekonstrukcích, které povedou ke snadné a bezpečné dopravě. Podpoříme projekty, které se budou zaměřovat na kvalitu potravin, budeme upřednostňovat regionální produkty. Pevné místo v našem programu má i péče o rodiny a staré a hendikepované spoluobčany. Z naší strany také můžete očekávat ještě vyšší a maximální podporu při tvorbě pracovních míst od města Brna až po nejmenší obce. Velkou pozornost budeme upírat směrem ke školství a dostatku míst v mateřských školách. S vládou budeme úzce spolupracovat v otázkách přílivu imigrantů a to s důrazem na bezpečnost lidí, kteří v našem kraji žijí. Nejen vláda, ale i kraj musí garantovat bezpečnost občanů.


Naši kandidáti

1
Ing. Roman Celý, DiS
náměstek hejtmana
2
Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana
5
6
Mgr. Richard Zemánek
předseda výb. pro reg. rozvoj

Podívejte se na naše další kandidáty


Sdílejte s přáteli

Nahoru