Ing. Jaromíra Vítková Narodila jsem se a bydlím v Boskovicích. Čtrnáct let jsem místostarostkou Boskovic, od roku 2012 krajskou zastupitelkou. Mimo oblast životního prostředí, dopravy a školství se věnuji občanským sdružením. Prosazuji zájmy mateřských a rodinných center, dětských skupin a aktivně podporuji sociální zařízení, a to nejen pro seniory. Moje priority jsou dopravní dostupnost regionu, zachování a rozvoj kulturního a přírodního dědictví. K mým úspěšným projektům v Boskovicích patří akce památkové obnovy, vybudování dvou cyklostezek, modernizace sběrného dvora, bezbariérové a bezpečnostní úpravy většiny přechodů, charitativní akce na podporu neziskového sektoru.

Prohlédněte si celou naši kandidátní listinu

Sdílejte s přáteli

Nahoru