Naši kandidáti

Roman Cely Ing. Roman Celý Kandidát na hejtmana jižní Moravy Jsem klasický Jihomoravák se vším, co k tomu patří. Mám rád dobré víno, manželčino jídlo a všechny místní tradice a zvyky. A proč kandiduji na post hetmana jižní Moravy? Věřím svému instinktu a nebojím se prosazovat změny. Mám za sebou bohaté zkušenosti v komunální politice, podporu řady svých kolegů a k tomu stabilnírodinné zázemí. A taky vím, že pokud chci práci odvádět dobře, nemohu sedět na vícero židlích. Pro kraj pracuji již několik let, máme za sebou řadu realizovaných projektů, které jsou z naší dílny, namátkou třeba Rodinné pasy, Senior Pasy, ale také mnoho fungujících nových mateřských škol, center, komunitních domů atd. V tom bych chtěl pokračovat, rád bych v budoucnosti náš kraj viděl jako bezpečný a soběstačný. A k tomu patří dobře nastavená rodinná politika, fungující doprava, úrodná krajina, dobře nastavená ekonomika a další.

Ing. Stanislav Juránek Ing. Stanislav Juránek #dychamprokraj celý život. Jako lesák, jako hejtman a jako senátor. Politika je výzvou i pro slušné lidi, pro mě je možností pomáhat. Pomáhal jsem stavět byty, sociální zařízení i nemocnice, rozšiřovat záchrannou službu, zvyšovat kvalitu škol. Podporuji sport i ty, kteří věnují svůj čas dětem a mládeži. Jsem hrdý na svůj kraj, na hasiče připravené nasadit i svůj život, na vinaře, kteří do vína dávají svůj pot i srdce. Na učitele, na studenty, na naše podnikatele. Navštěvuji města, městyse i vesnice, bohaté folklorem, společenským životem a pohostinností, abych poznal, co koho tlačí. Běhám s běžci, chodím s turisty, prostě žiji šťastný život s lidmi tohoto kraje. Mám tři syny, dvě vnučky a žiji 33 roků se svojí ženou. To je moje největší bohatství.

Ing. Jiří Němec Ing. Jiří NěmecJsem ženatý a mám pět synů. Mým velkým koníčkem je hudba, hraji na varhany, klavír a kytaru a vedu kostelní sbor v Běhařovicích. Mám rád přírodu, procházky se psy a vyjížďky na koních, ve volných chvílích se aktivně věnuji nohejbalu. Jsem také členem zásahové jednotky SDH Přeskače. Od roku 2012 jsem radním Jihomoravského kraje a v rámci své působnosti se zasazuji o podporu kultury na jižní Moravě, jednak prostřednictvím dotací, jednak podporou projektů krajských muzeí. Neméně důležitá je z mého pohledu také obnova kulturních památek. Vedle práce pro kraj se stále věnuji zemědělství a venkovu a zajímám se hlavně o problematiku sucha, která v posledních letech trápí české zemědělce.

Ing. Antonín Tesařík Ing. Antonín TesaříkŽivotním krédem ve všech funkcích, které jsem zastával, je pro mne vždy odpovědnost a spolehlivost, umění naslouchat a vážit si práce druhého. Jen tak mohou vznikat správná rozhodnutí a úspěšné výsledky. Celou profesní dráhu se věnuji zejména oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, které jsou důležité pro každého z nás. Bez ní není myslitelný rozvoj společnosti, cesty do škol, zaměstnání, za lékařem i ve volném čase. Ve své dosavadní funkci radního Jihomoravského kraje jsem řídil přípravu klíčového dokumentu Zásad územního rozvoje, která bude základem pro konečné dořešení dálnice Brno-Vídeň a dalších staveb. Jako bývalý úspěšný ředitel Nemocnice TGM Hodonín se věnuji i zlepšení zdravotnictví.

Marie Kousalová Marie KousalováLetos na podzim oslavím osmnáctiny svého starostování. Čili politickou dospělost. Být starostou nebo starostkou delší čas je něco jako běžet maraton. Nikdy vám nesmí dojít dech. Na startovní čáru jsem se postavila v roce 1998 v dresu KDU-ČSL, který jsem v té době nosila už bezmála 20 let. Zpola žertem, zpola vážně říkám, že jsem se v něm už narodila. Původně jsem chtěla studovat práva, toto povolání však za minulého režimu nebylo pro každého. Vzala jsem zavděk tím, co se mi nabízelo, a vystudovala ekonomickou školu. Dnes se mi k mé práci dobře hodí. V profesi starostky jsem “absolvovala” i stavebnictví, sociální vědy, management, školství a konec konců i již zmíněná práva. Jsem předsedkyní Mikroregionu Roketnice skládajícího se z devíti obcí a šestnáctičlenného Svazku Šlapanicko. Létům praxe vděčím za dobrou znalost principů ekonomického fungování obcí. Jihomoravský kraj - to je 673 obcí a 49 měst, jejichž prosperita závisí na nich samotných, státu a kraji. Ten musí být garantem a koordinátorem jejich vyváženého rozvoje. Jako dlouholetá starostka vím, co obce potřebují.

Mgr. Richard ZemánekJsem ženatý a s manželkou máme dvě dcery. Rodina je mojí velkou oporou v mé podnikatelské a politické činnosti. Jsem členem Zastupitelstva Břeclavi a rovněž členem zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde vykonávám funkci uvolněného předsedy Výboru pro regionální rozvoj. Právě rozvoj těch míst, kde žijeme, je pro nás nejdůležitější. Proto spolupracuji s neziskovkami, MASkami, mikroregiony, starosty, místostarosty a zastupiteli. Cením si především jejich snahy něco pro lidi udělat bez ohledu na čas a peníze. Kromě rodiny jsou mými celoživotními zálibami i sport a folklór. Už v předškolním věku jsem začal s gymnastikou a v osmi letech jsem pak přesedlal na hokej. Mé tělesné dispozice mě předurčily spíše k rekreačnímu sportu. Dodnes chodím hrát fotbal na Pastvisko ve Staré Břeclavi a hokej s kantory břeclavského gymnázia. Druhou mou životní zálibou je folklór. Od svých patnácti let „chodím v kroji“ a život bez lidových zábav bych si ani nedokázal představit.

Ing. Jaromíra Vítková Narodila jsem se a bydlím v Boskovicích. Čtrnáct let jsem místostarostkou Boskovic, od roku 2012 krajskou zastupitelkou. Mimo oblast životního prostředí, dopravy a školství se věnuji občanským sdružením. Prosazuji zájmy mateřských a rodinných center, dětských skupin a aktivně podporuji sociální zařízení, a to nejen pro seniory. Moje priority jsou dopravní dostupnost regionu, zachování a rozvoj kulturního a přírodního dědictví. K mým úspěšným projektům v Boskovicích patří akce památkové obnovy, vybudování dvou cyklostezek, modernizace sběrného dvora, bezbariérové a bezpečnostní úpravy většiny přechodů, charitativní akce na podporu neziskového sektoru.

PhDr. Jiří Horák, Ph.D.Původním povoláním jsem sociolog a své znalosti promítám i do funkce místostarosty města Bučovic. V komunální politice se pohybuji již šest let. Díky mé práci se dočkalo město, ve kterém žiji, mnoha změn. Upravují se dříve zanedbaná veřejná prostranství, zřídila se nová dětská hřiště, podstatně více se investuje do oprav komunikací, vybudoval se městský kamerový systém a rodiny se mohou těšit na nové mateřské centrum. Rozběhly se projektové přípravy na budování cyklotras. Mám velmi osobní vztah i k Jihomoravskému kraji a snažím se pěstovat a rozvíjet tradice, kterými právě jižní Morava tolik disponuje. Z toho důvodu jsem se rozhodl kandidovat do krajského zastupitelstva.

Prohlédněte si celou naši kandidátní listinu

Sdílejte s přáteli

Nahoru