Fungující a spokojená rodina

V našem kraji žije 306 165 rodin. Mezi základní problémy, které tyto rodiny řeší, patří finančně dostupné bydlení, nezaměstnanost, život na hranici chudoby a sociálního vyloučení. Tyto problémy jsou většinou důsledkem společenských změn způsobených nedostatkem času, peněz, ale i stresem, násilím, závislostí na alkoholu a dalších. Navíc přibývá takzvaných jednočlenných rodin, kterých je v našem kraji přes 145 tisíc a tvoří téměř třetinu všech jihomoravských domácností. Může za to hlavně nárůst počtu rozvodů. Svou roli hraje i emancipace mladých lidí, kteří často rodinu vnímají jako překážku na cestě k lepší kariéře.

Co s tím uděláme?

  • Zavedeme bydlení pro mladé a seniory formou přestaveb stávajících nevyužívaných budov v majetku JMK.
  • Podpoříme rodiče na rodičovské dovolené a po jejím ukončení tím, že budeme motivovat úřady a městské firmy k částečným pracovním úvazkům pro rodiče s malými dětmi. Budeme prosazovat aktivity, které povedou k podpoře flexibilních forem zaměstnávání.
  • Prosadíme navýšení dotačních titulů na podporu dětských skupin, lesních školek, rodinných a mateřských center.
  • Budeme usilovat o získávání finančních prostředků z dotačních programů Evropské unie a dalších dostupných zdrojů, abychom posílili možnosti kraje při financování sociálních služeb pro potřeby našich spoluobčanů.
  • Důrazně podpoříme služby preventivního charakteru, které zabraňují sociálnímu vyloučení.
  • Podpoříme programy, které povedou k zamezení týrání i diskriminace dětí a seniorů.
  • Dětem v kraji, které jsou ohrožené chudobou, poskytneme stravu bezplatně.
  • Zajistíme zkvalitnění nabídky slev Rodinných Pasů.
  • Vytvoříme projekty, které povedou k podpoře zdravého životního stylu rodiny.

Naši kandidáti

1
Ing. Roman Celý, DiS
náměstek hejtmana
2
Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana
5
6
Mgr. Richard Zemánek
předseda výb. pro reg. rozvoj

Podívejte se na naše další kandidáty


Sdílejte s přáteli

Nahoru