Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

43 let, vysokoškolský učitel http://www.jirimihola.cz/

Funkce

Člen KDU-ČSL od roku 1995

1. místopředseda okresního výboru KDU-ČSL Brno-město (2009)

Předseda místní organizace Brno – Černá Pole, Lesná  (2009)

Dosavadní zkušenosti v  politice:

- 1998 – 2002: člen zastupitelstva MČ Brno-Sever
- 2002 – 2006: člen rady a zastupitelstva MČ Brno-Sever
- 2006-dosud: člen zastupitelstva MČ Brno-Sever
- 2013-dosud: Poslanec Parlamentu ČR

Krédo:
Obliti privatorum, publica curate! 
(Pomiňte věci soukromé, myslete na celek!  - Heslo někdejších zákonodárců v Dubrovníku)
V politice se snažím využívat především svých odborných znalostí, dále zkušeností získaných dosavadní zastupitelskou praxí a prací v Akademickém senátu PdF MU a v senátu Masarykovy univerzity.
Vzorem křesťanskodemokratického politika mi byl a zůstává Josef Lux.

Nejbližší jsou mi  témata:
- vzdělání a výchova, Brno jako hlavní univerzitní centrum ČR
- kultura, památková péče – citlivý přístup k pokladům minulosti
- životní prostředí – čistota a ochrana, třídění odpadů
- cestovní ruch a jeho infrastruktura, Brno jako atraktivní turistické centrum
- sport a volnočasové aktivity - alternativa vážným problémům (kriminalita, drogy aj.)

Odbornost:
1996 – úspěšné zakončení studia oboru dějepis – zeměpis na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
2008 – obhájení kandidátské dizertace na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
- zisk titulu Ph.D.
Praxe: 
1993-2003: Soukromé gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací                                                                                       
Od r. 1999: odborný asistent katedry historie Pedagogické fakulty MU                         
Příležitostně: průvodce cestovního ruchu                            

Jazykové znalosti: němčina, ruština, angličtinaV rámci činnosti na Masarykově univerzitě jsem realizoval řadu přednáškových cyklů, seminářů, přednášek (např. pro Moravské zemské muzeum, Moravskoslezskou křesťanskou akademii nebo pro učitele ZŠ a SŠ) a dosud byl editorem patnácti odborných sborníků. Roku 2002, znovu 2005 a 2008  jsem byl zvolen členem Akademického senátu Pedagogické fakulty MU, roku 2005 také členem senátu Masarykovy univerzity.

Popularizaci historie a cestování se věnuji také prostřednictvím rozhlasových pořadů. Připravil a realizoval jsem již téměř 100 pořadů (radio Proglas, Český rozhlas, radio Petrov). Za nejvýznamnější považuji 37-dílný vzdělávací cyklus  Církevní dějiny v zrcadle času (Radio Proglas)

Znalosti z desítek odvedených tuzemských i zahraničních zájezdů a exkurzí jsem zúročil na celostátní soutěži průvodců konané při veletrhu GO a Regiontour, kde jsem obsadil 1. místo a získal titul TOP Guide 2002. Cestování a památky jsou mým velkým koníčkem, podobně jako fotografování, modelářství a sport, především fotbal, běh a plavání.

Sdílejte s přáteli

Nahoru