Ing. Roman Celý

41 let, náměstek hejtmana www.romancely.cz

Funkce

Člen KDU-ČSL od roku 1999

Dosavadní zkušenosti v komunální politice:

 • 2004 – dosud Zastupitel města Vyškov 
 • 2004 – 2013 Místostarosta města Vyškov 
 • 2012 – dosud Zastupitel a radní Jihomoravského kraje
 • 2012 – dosud Náměstek hejtmana
 • 2014 – kandidát na senátora ve volebním obvodu Vyškovsko a Brno-venkov
 
 
Nikdy jsem neplánoval angažovat se v politice, ač rodinná lidovecká tradice by tomu mohla nasvědčovat. V komunálních volbách ve Vyškově jsem zprvu spíše vyplňoval mezery v kandidátce. Ve 30 letech jsem byl ovšem postaven před volbu – vzdát se velmi dobře ohodnocené profese a nastoupit na pozici místostarosty? Rozhodl jsem se, na radnici ve Vyškově jsem pracoval 8 let a po úspěšných krajských volbách v roce 2012 jsem se stal náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje. Jsem běžný člověk, který nespoléhá na to, až se o něj postará stát. Na druhé straně jsem solidární s těmi, kteří si sami nedokážou pomoci. Proto se v politice zaměřuji na výraznou podporu rodin, vzdělávání dětí a zvyšování kvality života seniorů. Jako vyškovský místostarosta jsem se podílel na realizaci vybudování sítě cyklostezek, okružní křižovatky Tržiště-Tyršova, výstavby Domu s pečovatelskou službou či odbahnění Kačence II. a celé řady dalších, zejména dopravních či sociálních projektů. Ve funkci náměstka hejtmana jsou mými prioritami víceleté financování sociálních služeb, společný nákup energií měst a obcí, výstavbu Domu chráněného bydlení ve Vyškově a řada dalších nových projektů v oblasti rodinné politiky.
 

Odbornost:

11/2012 dosud náměstek hejtmana
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 601 82, www.kr-jihomoravsky.cz
 • zodpovědný za úsek životního prostředí, pověřen zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Územního plánování a správy a zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru vnějších vztahů a dále v záležitostech rodinné politiky obor veřejná správa.
12/2004 – 01/2013 místostarosta města
Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, Vyškov, 602 01, www.vyskov-mesto.cz
 • zodpovědný za oblast dopravy, sociální oblasti a zdravotnictví, vzhledu a údržby veřejných prostranství, bytovou problematiku města, veřejná správa
01/2001 – 12/2004 Key Account Manager Near Patient Testing
Roche, s.r.o., Diagnostics Division, Karlovo náměstí 17, Praha 2, 120 00, www.roche-diagnostics.cz
 • zodpovědný za prodej, školení a zákaznický servis přístrojů a výrobků určených pro diagnostiku v hematologických, biochemických laboratořích, mimo laboratoř a přímo u pacienta. Tento segment zahrnoval přístrojové vybavení pro jednotky intenzivní péče, urgentní diagnostiku pacientů v kritických stavech ale i pro ambulantní péči. obor zdravotnictví
05/1999 – 01/2001 Key Account Manager
AVL Medical Instruments, s.r.o., Na Výsluní 8, Praha 10, 100 00, sloučeno s Roche, s.r.o.
 • zodpovědný za prodej, školení a zákaznický servis přístrojů a výrobků určených pro diagnostiku zejména v hematologických a biochemických laboratořích, obor zdravotnictví
08/1996 – 05/1999 Key Account Manager
Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o., Evropská 423/178, Praha 6, 160 00, www.fresenius.cz
 • zodpovědný za prodej, školení a zákaznický servis přístrojů a výrobků z oblasti diagnostiky, hemodialyzační a infuzní techniky, obor zdravotnictví.

Vzdělání:

09/2013 - 07/2015 studium na UTB Zlín, Fakulta aplikované informatiky
 • IZS státu, krizový a informační management, telekomunikační systémy, podnikatelské právo v průmyslu komerční bezpečnosti, GIS, elektronické zabezpečovací a přístupové systémy, provoz počítačových sítí, bezpečnostní technologie ochrany informačních systémů, kriminologie
 
09/2008 – 09/2012 Bakalář, Bc.
 • B6208 B.I.B.S., a.s., Lidická 81, Brno, 602 00 ekonomie, management, makroekonomie, ikroekonomie, manažerská psychologie, daňové systémy, ekonomika a politiky EU, finanční trhy, management lidských zdrojů, marketing, obchodní podnikání, podniková ekonomika, právo v podnikání, PR, účetnictví, veřejná správa, veřejné finance, ekonomika a management neziskových organizací, finanční management, management informačních systémů, management malých firem, angličtina, etika a společenská zodpovědnost v podnikání
 
09/1992 – 06/1996 Diplomovaný specialista, DiS.
VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice, 530 02
 • lékařská elektronika, číslicová technika, elektrotechnika, marketing, počítačová technika, anglický jazyk, společenské vědy, matematika, počítačové sítě, programování
 
09/1992 – 06/1996 maturitní zkouška, mechanik seřizovač
SOU Kuřim
 • strojnictví, technologie, technická dokumentace, odborný výcvik, strojírenská technologie, ekonomika, programování NC strojů, výpočetní technika, němčina

Jazykové znalosti:

 • němčina,
 • angličtina
V současné době jsem členem představenstva společnosti nakládající s odpady - Respono a.s., člen správního výboru Regionální rozvojové agentury JM, zastupitel města Vyškova; dříve získané zkušennosti: člen dozorčí rady komunální společnosti Vyškovské služby, s.r.o., člen právní rady Charity Vyškov, Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s.
 

Facebook

Sdílejte s přáteli

Nahoru