Cestovní ruch

Máme se čím chlubit, ale měli bychom to umět lépe prodat

Jižní Morava má řadu známých turistických cílů včetně několika památek UNESCO, ale najdete tu i řadu zajímavých a krásných míst, které si rozhodně zaslouží větší pozornost. Nejsou to jen konkrétní místa, ale i naše živé tradice, zvyky a umění. Chceme tyto hodnoty nejen udržovat, ale také je rozvíjet a podpořit obnovu těch téměř zapomenutých. Budeme usilovat o to, aby každá z 673 obcí a každé ze 49 měst poskytovaly lidem, ať místním nebo turistům, širokou paletu různých atraktivit.

Co s tím uděláme?

 • Podpoříme živnostníky a drobné podnikatele v zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných v rekreačních a turistických destinacích kraje.
 • Budeme podporovat aktivity obcí, měst, NNO a spolků, které zaštítí obnovu tradic v daném regionu.
 • Budeme dále prohlubovat spolupráci s obcemi, městy a podnikateli při marketingu a propagaci turistických oblastí.
 • Podpoříme propagaci méně známých, ale lukrativních turistických destinací.
 • Budeme dále rozšiřovat nabídku služeb podél turisticky značených pěších i cyklistických stezek.
 • Vytvoříme dotační program pro podporu regionálních destinačních managementů.

Jižní Morava jako živé kulturní dědictví

Když si do svého kulturního kalendáře zapíšete všechny koncerty, festivaly, vernisáže, výstavy a divadelní představení, které se v tomto kraji konají, rázem se vám v diáři zaplní každý den v roce. I to je výsledek naší politické podpory a působení na celém území kraje. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se daří kulturu dobře podporovat, stav ještě není optimální. Je nutné nezapomínat a podporovat zachování tradičních hodnot kulturního dědictví jižní Moravy a jejich zapojení do současného života. Budeme prosazovat takové směřování kulturní politiky, které přispěje k posílení významu kultury v hospodářském rozvoji regionu a ke vnímání nezastupitelného postavení kultury v systému celoživotního vzdělávání.

Co s tím uděláme?

 • Budeme podporovat uchování a rozvoj kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji prostřednictvím dotačních programů.
 • Podpoříme folklórní aktivity jako přirozenou součást života, tradic a kulturního dědictví v našem kraji. Chceme „vytáhnout“ děti a mládež od tabletů a počítačů, podpořit také jejich zájem o folklorní soutěže, festivaly a přehlídky.
 • V muzeích a galeriích podpoříme budování moderních a atraktivních muzejních expozic.
 • Budeme podporovat takové projekty, které zlepší a usnadní přístupnost veřejnosti ke kulturnímu dědictví a kulturním službám (odstraňováním fyzických, psychologických i ekonomických bariér v institucích působících v oblasti kultury).
 • Prosadíme nové kulturní projekty, které budou přispívat k většímu rozvoji regionu, k historickému a environmentálnímu poznání a k rozvoji cestovního ruchu.
 • Budeme podporovat akce, které budou postaveny na křesťanských hodnotách.
 • Podpoříme akce a projekty, které přispějí k vytvoření komunitních a vzdělávacích center v obecních knihovnách.
 • Podpoříme obnovu kulturních památek a drobných sakrálních staveb místního významu.
 • Podpoříme aktivity spolků zabývajících se organizováním volnočasových a amatérských aktivit v oblasti umění a kultury pro děti a mládež.
 • Budeme podporovat profesionální umělecké subjekty s regionálním a nadregionálním významem, budeme podporovat konání významných hudebních festivalů s vysokou uměleckou hodnotou.
 • Podpoříme výstavbu Janáčkova kulturního centra v Brně.

Naši kandidáti

1
Ing. Roman Celý, DiS
náměstek hejtmana
2
Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana
5
6
Mgr. Richard Zemánek
předseda výb. pro reg. rozvoj

Podívejte se na naše další kandidáty


Sdílejte s přáteli

Nahoru