Vedení kraje nemá před volbami odvahu říct, co chce dělat se zdravotnictvím

27. ledna 2020

Sdílejte s přáteli

Jihomoravský kraj schválil tzv. Koncepci zdravotnictví Jihomoravského kraje až do roku 2025. Podle lidovců je to jen popis stávajícího stavu. Pro případné změny musí kraj vypracovat další studie. Zadání ale zatím není.

Zastupitelstvu Jihomoravského kraje byla na mimořádném zastupitelstvu předložena ke schválení Koncepce Jihomoravského zdravotnictví na roky 2020 – 2025.  Přestože se pro schválení koncepce v zastupitelstvu většina našla, snesla se na ní také vlna výhrad.

„Je to promarněná šance,“ uvedl Jan Grolich, předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL. „Nejde ve skutečnosti o koncepci, ale jen o popis stavu a konstatování, že se musí vypracovat další studie.“

Podle zastupitelů KDU-ČSL se  materiál zabývá jen nemocnicemi, které zřizuje kraj, a ne celým zdravotnictvím v kraji. O spolupráci s ostatními nemocnicemi bylo na připomínku lidovců doplněno pár vět. „Bez spolupráce s ostatními nemocnicemi se přitom nedá realizovat žádná koncepční změna ve zdravotnictví,“ doplnil Grolich.

„Uvítala bych, kdyby koncepce navrhla alespoň rámcové pravidlo nebo memorandum, pro výpomoc financování městských nemocnic například v Blansku nebo Boskovicích. Takto každý rok musíme žádat o dotaci a nemáme jistotu a těžko se pak financování plánuje,“ přidala se ke kritice Jaromíra Vítková senátorka za KDU-ČSL.

Koncepce místo konkrétních návrhů odkazuje na zpracování navazujících studií, ale neobsahuje ani základní parametry zadání. Lidovci proto předložili a prosadili, aby se na zadání těchto studií podíleli zastupitelé všech klubů a konečnu podobu schválilo zastupitelstvo.

První ze studií má dále analyzovat a definovat, jak by měla případně fungovat zastřešující příspěvková organizace pro všechny krajské nemocnice. Navíc by měl být vypracován dokument, který bude řešit optimalizaci a racionalizaci lůžkového fondu nejen krajských nemocnic, ale i fakultních anebo městských nemocnic.

 „Další rozpracování vítáme, protože koncepce neříká nic o tom, co je myšleno racionalizací lůžkového fondu. Z dalších částí koncepce jasně vyplývá, že vedení kraje představu má, ale před volbami nemá odvahu ji zveřejnit,“ konstatuje Grolich.

Jiří Němec, zastupitel za KDU-ČSL dodal, že: „Budeme bedlivě sledovat, aby nedocházelo k neuváženým omezením dostupnosti zdravotních služeb v regionech.“

Zadání pro další studie je plánováno do konce února. Lidovci mají v plánu do té doby předložit konkrétní požadavky pro budoucí fungování krajského zdravotnictví.

27. ledna 2020

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru